Skip to content

Nieuwe UVV vrijwilligers

Inschrijving

Wie zich aanmeldt als vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Vanwege wettelijke verplichting vragen we bij de inschrijving een identiteitsbewijs te tonen.

Verzekering

Tijdens het werk is iedereen WA verzekerd.

Reiskosten

Reiskosten worden vergoed voor een maximale woon-werkafstand van 30 km.

Jaarvergadering

Eenmaal per jaar vindt de jaarvergadering plaats.

Vragen en/of opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd bij de coördinator of het bestuur terecht.

Postadres:
UVV Grou
Friesma State
Oostergoostraat 52-54
9001 CM Grou

e-mail: uvv.grou@gmail.com

Scroll To Top