UVV Grou nieuws

De laatste ontwikkelingen en nieuws leest u hier!

Afscheid Tineke

Door Bonne Bruinsma | 08 mei 2021

Tige, tige tank foar al it wurk wat’st do dien hast en mear as dat. Dyn enthousiasme foar alles en elkenien is in foarbyld foar ús allegearre. No lekker loslitte en genietsje. Wy sjogge dy graach werom by ien fan ús projekten. Nei 7 jier ynset, werfan 2 jier as ponghâlder en 5 jier foar…

Lees verder

Jubilarissen UVV

Door Bonne Bruinsma | 28 apr 2021

Van harte gefeliciteerd Anke en Roelie met jullie jubileum. Wij spreken onze waardering uit voor de jarenlange inzet voor de UVV Grou. 50 jaar vrijwilliger, Anke Kuipers 50 jaar geleden begon Anke Kuipers als vrijwilliger bij de kaart-en handwerksoos, als theeschenker, destijds nog in de jeugdherberg. Dit heeft ze vele jaren gedaan. Daarnaast heeft ze…

Lees verder

Doarpskeamer

Door Bonne Bruinsma | 17 mrt 2021

Met de ouderenorganisaties Grou (OOG) zijn we in gesprek met Friesma State om een sociale inloop op te zetten. Voor de dekking van de kosten zijn er aanvragen ingediend bij fondsen. Er is al een financiële bijdrage gereserveerd van de PKN Grou, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim en de UVV. Start in 2021.

Lees verder

Emobiel 

Door Bonne Bruinsma | 17 mrt 2021

Jammer genoeg hebben we niet de ANWB bijdrage gekregen voor onze Emobiel. Maar we gaan onverminderd door met het werven van fondsen voor de aanschaf van een elektrische auto om Grousters met een beperkte mobiliteit te vervoeren voor hun dagelijkse boodschappen en acitviteiten. Pleatslik Belang, de UVV, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim, PKN Grou en…

Lees verder

75-jarig jubileum in 2020

Door Bonne Bruinsma | 17 mrt 2021

We hadden ons jubileumjaar wel wat anders voorgesteld met leuke activiteiten. Een bootreis met alle vrijwilligers stond op de planning, maar moest helaas worden geannuleerd. We hopen deze alsnog in 2021 te houden. Nieuwe duofiets Voor ons jubileum hebben we een nieuwe duofiets geschonken aan alle inwoners van Grou. De duofiets staat in Friesma State en…

Lees verder

Project Grou Foarút

Door Bonne Bruinsma | 28 okt 2020

Help je ons mee om te winnen?Stem dan op ons project ‘Grou Foarút’ voor 24 november via anwb.nl/stem UVV-Grou maakt kans op € 10.000, – van het ANWB Fonds om het Project Grou Foarút te realiseren in Fryslân. De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft€ 10.000,- per provincie aan het meest inspirerende maatschappelijke…

Lees verder

Sint Pitermiddei 55+ (âld) Grousters

Door Bonne Bruinsma | 25 feb 2020

Op 21 febrewaris ha we Sint Piter fierd yn Hotel Oostergoo mei 55+ Grousters. 100 besikers koene genietsje fan it koar ‘Hjerstmeldij’ en we hiene de primeur fan historyske filmbylden fan it Sint Piter feest fan 1948-1985. De film is makke troch it Fries Film Archief, ta eare fan it 75 jierrich jubileum fan de…

Lees verder

Geslaagde kerstmiddag 2019

Door Bonne Bruinsma | 26 dec 2019

Op donderdag 19 december heeft UVV in samenwerking met verschillende organisaties uit Grou een kerstmiddag in de Sint Piter georganiseerd. Mede door het mooie weer kwamen er ongeveer 70 personen op de middag af.Met elkaar zingen en elkaar ontmoeten was de opzet van deze middag. Ze werden getrakteerd op optredens van het UVV koor Hjerstmeldij,…

Lees verder