Help je ons mee om te winnen?
Stem dan op ons project ‘Grou Foarút’ voor 24 november via anwb.nl/stem UVV-Grou maakt kans op € 10.000, – van het ANWB Fonds om het Project Grou Foarút te realiseren in Fryslân. De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft
€ 10.000,- per provincie aan het meest inspirerende maatschappelijke project. De stemperiode loopt van 26 oktober tot 24 november.

Mogen wij op jouw stem rekenen?

Met het aanschaffen van een E mobiel kunnen inwoners met een beperkte mobiliteit toch in de eigen woonplaats hun dagelijkse boodschappen blijven doen, naar de kapper gaan of een pedicure bezoeken. Ook wordt het vervoer ingezet voor bezoekjes in Grou, vervoer naar een kerkdienst, bezoek aan de Doarpskeamer, naar het koor of de gymnastiek. Kortom, overal waar behoefte ligt. Naast het praktische verlagen we de drempel om actief te blijven.

Een initiatief van de samenwerkende ouderenorganisaties in Grou: UVV-Grou, Pleatslik Belang Grou, Amaryllis dorpenteam zuid, Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum, Friesma State/Noorderbreedte en de Seniorenbond.

Op de stemsite anwb.nl/stem staan 70 maatschappelijke projecten waarop gestemd kan worden, waaronder ons project. Uit de stemronde komt per provincie een top 3 van meest populaire projecten. Vervolgens kiest de Adviescommissie van het ANWB Fonds uit die top 3 de winnaar per provincie. Begin 2021 worden de cheques uitgereikt aan de 12 winnaars.

Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op deze manier maatschappelijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd ondersteunt. Het ANWB Fonds helpt met deze bijdrage projecten een start te maken.

Op 21 febrewaris ha we Sint Piter fierd yn Hotel Oostergoo mei 55+ Grousters. 100 besikers koene genietsje fan it koar ‘Hjerstmeldij’ en we hiene de primeur fan historyske filmbylden fan it Sint Piter feest fan 1948-1985. De film is makke troch it Fries Film Archief, ta eare fan it 75 jierrich jubileum fan de UVV Grou. Âld Grouster Syds Wiersma presentearre de film en brocht ek in oade oan Swarte Pyt mei in gedicht. De film is te sjen fia dizze link: https://www.youtube.com/watch?v=FagFuaN1fWc 

In besyk fan Sint Piter en swarte Pyt makke de middei kompleet. Mei de kwis (frysk) flachje-op-en-flachje-del waard de Sint Piter kennis toetst. Nei in hapke en in drankje, mei pryskes fan de ferlotting en wat lekkers gong eltsenien bliid en blier op hûs oan.

Foto’s: Jacob van Huizen

 

UVV Grou organiseert samen met Pleatslik Belang Grou, Grouster Senioren Bond, PKN en Dorpenteam een gezellige Kerstmiddag voor 55+ Grousters.
In de bijlage de uitnodiging voor de Kerstmiddag op 19 december in de Sint Piter kerk, van 14.30-16.00 uur.
Bent u zelf 55+, dan bent u van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Neem gerust iemand mee.
Weet u iemand die dit leuk vindt, nodig deze dan ook van harte uit.
We zien u graag op donderdag 19 december.
Namens het bestuur UVV Grou.

Op de Nationale Vrijwilligersdag werden de vrijwilligers van UVV Grou een etentje aangeboden in Oer't Hout.

Hieronder enkele foto's. Klik op de foto voor een grotere weergave.

Op 22 mei was de laatste les van het seizoen van ouderengymnastiek ‘Nut en Nocht’ en ook de laatste les van onze leidster Iteke de Groot. Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft zij ruim 16 jaar les gegeven. Leden en oud leden kwamen deze morgen om de laatste les bij te wonen en/of om afscheid te nemen.

De laatste les van het seizoen was traditiegetrouw een spelcircuit met onder andere sjoelen, kegelen, visjes vangen en gezegdes opschrijven. Lijf en brein werden op een ontspannen manier getraind. En voor de fanatici werden de scores bijgehouden en na afloop genoemd. Na de les was er een gezellig samenzijn met koffie en oranjekoek en was het zover dat er afscheid werd genomen van Iteke.

De gymlessen zullen met een nieuwe leidster weer starten op woensdag 11 september a.s.
Er kunnen nog nieuwe leden bij en u bent dan ook van harte welkom om een keer een kijkje te nemen of een proefles te volgen. Deelnemers voeren de oefeningen naar eigen kunnen uit, waardoor de lessen geschikt zijn voor iedereen.

De lessen zijn op woensdagmorgen van 9.45 - 10.45 uur in Sporthal De Twine.
De kosten zijn € 2,25 per les. De eerste les is gratis en vrijblijvend. Er is een mogelijkheid dat u van huis wordt gehaald en na de les weer thuis wordt gebracht. Per ochtend wordt dan € 1,00 aan de chauffeur betaald.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wiepkje de Groot, telefoonnummer 0566 – 601515.

Bekijk hier de foto’s die gemaakt zijn tijdens de gezellige Sint Pitermiddei op 20 februari in hotel Oostergoo. De ca 100 aanwezigen hebben een leuke middag gehad met muziek, zang, en een Sint Piterverhaal van Simon Odinga.