Voorstelling ‘Moederziel’

‘Moederziel’

Is de nieuwste voorstelling van Seniorentheater De Rimpel: voor en door ouderen.

Ze komen optreden in Grou op dinsdag 15 maart 2022 van 15.00-16.15  in hotel Oostergoo.

De tagong is fergees, graag opjefte fia it sekretariaat uvv.grou@gmail.com as tillefoannûmer 06-19865261.

In ‘Moederziel’ wordt het thema ‘eenzaamheid’ op een ludieke en luchtige manier bij de kop gepakt.

In een aantal sketches en liedjes over o.a. alcoholgebruik, daten tussen ouderen, elektronische huisdieren, het misbruiken van de alarmknop en oudere homo’s die terug in de kast moeten, wordt aan het thema eenzaamheid met veel humor een theatrale draai gegeven.

Ek op 15 maart oansteande giet middeis fan 13:00 – 17:00 de Doarpskeamer lokaasje Kringloopwinkel fan start. Eltsenien is wolkom dêr foar in kopke kofje as tee, in praatsje en activiteiten.

In Grou is vervoer mogelijk met Grou Mobyl!, telefoonnummer 06-20603741

Sint Piter 2022

Op de dag van zijn verjaardag bracht Sint Piter samen met zijn metgezel Aldemar een bezoek aan Roorda State en aan De Boldert. Bij Roorda State werd er door de bewoners uit volle borst gezongen onder begeleiding van Simon Odinga.

In De Boldert konden Sint Piter en Aldemar de verleiding niet weerstaan een potje te sjoelen. Een activiteit die van oudsher bij het Sint Piterfeest hoort. Op beide locaties was er warme chocolademelk en ontbraken ook de pepernoten niet.

DAG VAN DE VRIJWILLIGER 2021

De UVV- Grou en Noorderbreedte Friesma State hebben gezorgd voor een leuk brievenbuspakketje voor onze vrijwilligers. Een diner bon van Restaurant Amicaal, een mooie kerstkaart gemaakt door Joke de Vries (alle 105 👍) en de pluim van Vrijwilligerswerk Amaryllis. Zelfs de auto met chauffeur is ingezet om de attentie bij onze vrijwilligers in Jirnsum en Reduzum te brengen.

#amicaal #vrijwilligersinhetzonnetje #mooiwerk

Kofje mei in praatsje!

UVV-Grou is gestart met een nieuwe activiteit voor 55+ Grousters: ‘Kofje mei in praatsje!’ Aan de stamtafel in het restaurant van Friesma State wordt u ontvangen door een gastvrouw of gastheer van de UVV-Grou. 

Voelt u zich af en toe alleen? Wilt u wel wat meer aanspraak? Even eropuit? Kom dan eens op bezoek bij ‘Kofje mei in praatsje’. Hier kunt u vrijblijvend binnenlopen voor een bakje koffie en een ontspannen gesprek. Daarnaast kunt u met specifieke hulpvragen bij onze gastheer of gastvrouw terecht, die uw vragen zo nodig doorspeelt aan een beroepskracht.

Zin in een spelletje, soos of een muziek optreden? De UVV-Grou zal af en toe activiteiten organiseren tijdens een ‘Kofje mei in praatsje’ ochtend of middag.

Kofje mei in praatsje!

Iedere woensdagochtend van 09:00 – 13.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 – 1700.

Voor alle 55+ Grousters

Auto met chauffeur

Per 1 oktober 2021 is UVV-Grou gestart met een nieuwe service: Auto met chauffeur! Bestemt voor iedereen die op één of andere wijze beperkt is in zijn of haar mobiliteit. 

Mensen die graag zelf de boodschappen nog doen, naar de kapper of de pedicure willen gaan. Bezoekjes willen brengen aan kennissen, de kerk of het terras. Kortom, alledaagse activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn, maar voor hen lukt dat allemaal niet meer. Bijvoorbeeld omdat men slecht ter been is en zelf geen vervoer heeft.

Een initiatief van de Ouderen Organisaties Grou:  UVV-Grou,  Noorderbreedte, PKN Grou-Jirnsum, Seniorenbond Grou en Dorpenteam Zuid Amaryllis.

Hoe wurket it?

• Binne jo op ien of oare wize beheind yn jo mobiliteit dan kinne jo gebrûk meitsje fan de Auto mei Sjauffeur.

• De Auto mei Sjauffeur rydt allinne yn Grou, alle dagen tusken 09.00 oere en 18.00 oere.

• Jo kinne de auto telefoanysk reservearje fia 06-20603741. Wy binne berikber fan moandei oant en mei freed tusken 09.00 -12:30 oere – 13:30- 17.00 oere en sneon en snein fan 09:00 -11:30 oere.

Wat binne de kosten?

  • In rit (inkelde reis) kostet € 1,00 per persoan.
  • Jo kinne allinne betelje mei in rittenkaart. Dizze rittenkaart is te keap by de servicebaly fan supermerk Jumbo en by Dierenspeciaalzaak Jan & Japke.
  • Der is in 4-rittenkaart en in 10-rittenkaart

Chauffeurs en telefonisten gezocht!

De auto staat klaar en de chauffeurs hebben al een paar ritjes kunnen maken. We willen de auto graag zoveel mogelijk inzetten. Daarom zoeken we nog uitbreiding van het vrijwilligersteam met een aantal chauffeurs en telefonisten.

Telefonisten:

Werkplek in Friesma State, neemt de telefoon aan en verwerkt de aanvragen voor een rit in een Excel bestand.
Beschikbaar: 1 dagdeel per week van 09:00-12:30 of 13.30-17:00 uur

Chauffeurs:

Voorwaarden: na instructie kan de chauffeur zelfstandig ritten rijden met de elektrische auto (automaat).
Minimum leeftijd: 24 jaar, maximum 80 jaar, fysiek in staat om rollator, kleine rolstoel en boodschappen in de bagageruimte te tillen.
De rittenlijst wordt per dagdeel aangeleverd door de telefonist.
Beschikbaar: 1 dagdeel per week van 09:00-13.30 uur of 13.30 uur-18:00 uur.
Informatie en aanmelden kan via uvv.grou@gmail.com.

Bootreis vrijwilligers

Op 27 september 2021 een verlate viering van ons 75-jarig jubileum in 2020. Een gezellige zonnige middag op de prachtige rondvaartboot Frisian Queen. Er waren ook enkele dames aan boord die op de Nationale Ouderendag van 2019 een wens hadden ingediend voor een bootreisje. Er viel heel wat bij te praten en te genieten aan boord, het landschap en de muzikale omlijsting. Jakob van Huizen maakte een mooie sfeerimpressie.

1 oktober Nationale Ouderendag

Het doel van de Nationale Ouderendag is het vervullen van wensen. In Grou waren er wensen voor een auto met chauffeur voor mensen met een beperkte mobiliteit en een sociale inloop.

Twee prachtige maatschappelijke projecten die vandaag bij Friesma State officieel van start gingen. GrouMobyl! is breder dan alleen de auto, ook de nieuwe duofiets, een geschenk van de UVV Grou aan de inwoners, en speciale wensen met de rolstoelbus van Noorderbreedte horen hierbij. Op feestelijke wijze werden de gasten in de sociale inloop ‘Koffie mei in praatsje’ op een hapje en een drankje getrakteerd. Het feestje werd muzikaal omlijst door Acta Theater, die voorafgaand een voorstelling hadden gegeven voor de bewoners van Roorda State.

Op deze wijze werd het een bijzondere middag waar veel ouderen en genodigden van hebben genoten. GrouMobyl! staat dagelijks klaar en de sociale inloop is open op woensdagochtend en vrijdagmiddag

Oskied fan in tiidrek

Mea Stelma-Falkena nimt nei mear as 30 jier ofskied fan it koar Hjerstmeldy.

Wy betankje  Mea foar al dy fijne sjongmiddeis en hoopje dat hja noch lang genietsje mei fan har frije tiid. As oantinken krige se in moaie musyksleutel fan glês.

It is net samar in koar. “De leden misse nea” seit Mea. Dat jout wol oan hoe wichtich it koar is. 

Sjongen stiet fansels foarop, mar gesellichheid en kontakt binne ek belangryk. We binne tige bliid dat Jelly Meijer út de Jouwer, it stokje oernimme wol. Jelly hat konservatoarium dien, begeliedt ferskate koaren en is musykdosinte.

Hjerstmeldy is yn 1968 oprjochte yn gearwurking mei de Unie van Vrijwilligers. Men hat in oantal kearen meidien oan it VARA concours en yn Gorssel mocht it koar sels in kear de twadde priis ûntfange.

Tiden hawwe tiden, we geane fierder ûnder de namme ‘Sjongnocht’.  Manlju en froulju dy’t ek graach meisjonge wolle, binne wolkom op moandeitemiddei yn de meniste tsjerke fan 14:30 oant 16:00 oere.

Klik op de foto's voor een grotere weergave

Auto met chauffeur!

UVV-Grou start 1 oktober met een nieuwe service: Auto met chauffeur! Bestemt voor iedereen die op één of andere wijze beperkt is in zijn of haar mobiliteit. 

Mensen die graag zelf de boodschappen nog doen, naar de kapper of de pedicure willen gaan. Bezoekjes willen brengen aan kennissen, de kerk of het terras. Kortom, alledaagse activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn, maar voor hen lukt dat allemaal niet meer. Bijvoorbeeld omdat men slecht ter been is en zelf geen vervoer heeft. 

Een initiatief van de Ouderen Organisaties Grou:  UVV-Grou,  Noorderbreedte, PKN Grou-Jirnsum, Seniorenbond Grou en Dorpenteam Zuid Amaryllis.

Hoe wurket it?

 • Binne jo op ien of oare wize beheind yn jo mobiliteit dan kinne jo gebrûk meitsje fan de Auto mei Sjauffeur. 

• De Auto mei Sjauffeur rydt allinne yn Grou, alle dagen tusken 09.00 oere en 18.00 oere. 

 • Jo kinne de auto telefoanysk reservearje fia 06-20603741. Wy binne berikber fan moandei oant en mei freed tusken 09.00 -12:30 oere – 13:30- 17.00 oere en sneon en snein fan 09:00 -11:30 oere.

Wat binne de kosten? 

  • In rit (inkelde reis) kostet € 1,00 per persoan.
  • Jo kinne allinne betelje mei in rittenkaart. Dizze rittenkaart is te keap by de servicebaly fan supermerk Jumbo en by Dierenspeciaalzaak Jan & Japke.
  • Der is in 4-rittenkaart en in 10-rittenkaart
Chauffeurs en telefonisten gezocht!

De auto staat klaar en de chauffeurs hebben al een paar ritjes kunnen maken. We willen de auto graag zoveel mogelijk inzetten. Daarom zoeken we nog uitbreiding van het vrijwilligersteam met een aantal chauffeurs en telefonisten. 

Telefonisten:

Werkplek in Friesma State, neemt de telefoon aan en verwerkt de aanvragen voor een rit in een Excel bestand.
Beschikbaar: 1 dagdeel per week van 09:00-12:30 of 13.30-17:00 uur

Chauffeurs:

Voorwaarden: na instructie kan de chauffeur zelfstandig ritten rijden met de elektrische auto
(automaat). Minimum leeftijd: 24 jaar, maximum 80 jaar, fysiek in staat om rollator, kleine rolstoel en boodschappen in de bagageruimte te tillen.
De rittenlijst wordt per dagdeel aangeleverd door de telefonist.
Beschikbaar: 1 dagdeel per week van 09:00-13.30 uur of 13.30 uur-18:00 uur.
Informatie en aanmelden kan via uvv.grou@gmail.com.

Feestelijke lancering

Tijdens de Landelijke Ouderendag is de feestelijk lancering van de auto. Vrijdag 1 oktober om 13.30 is iedereen van harte welkom bij Friesma State in Grou. 

Mede mogelijk gemaakt door - Mei mooglik makke troch: UVV-Grou, Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam, Pleatslik Belang Grou, Stichting RCOAK, Stichting Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim, PKN Gemeente Grou-Jirnsum, Stichting Groen Grou, Haaima Hylkema Peugeot Burgum.

Kofje mei in praatsje!

UVV-Grou start woensdag 25 augustus met een nieuwe activiteit voor 55+ Grousters. Kofje mei in praatsje! Aan de stamtafel in het restaurant van Friesma State worden de bezoekers ontvangen door een gastvrouw of gastheer van de UVV-Grou. 

Iedereen kan hier vrijblijvend binnenlopen voor een bakje koffie en een ontspannen gesprek. Daarnaast kan men met specifieke hulpvragen bij de vrijwilliger terecht, die de vragen zo nodig doorspeelt aan beroepskrachten. Tot slot zal de UVV-Grou ook activiteiten aanbieden tijdens de ‘Kofje mei in praatsje’ ochtenden of middagen. Bijvoorbeeld een soos, spelletjes, muziek en themagesprekken in samenwerking met UP.

Kofje mei in praatsje!

Iedere woensdagochtend van 09:00 – 13:00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 – 1700.

Voor alle 55+ Grousters.

Bericht voor facebook en website

Kofje mei in praatsje!

UVV-Grou start woensdag 25 augustus met een nieuwe activiteit voor 55+ Grousters. Kofje mei in praatsje! Aan de stamtafel in het restaurant van Friesma State wordt u ontvangen door een gastvrouw of gastheer van de UVV-Grou. 

Voelt u zich af en toe alleen? Wilt u wel wat meer aanspraak? Even eropuit? Kom dan eens op bezoek bij ‘Kofje mei in praatsje’. Hier kunt u vrijblijvend binnenlopen voor een bakje koffie en een ontspannen gesprek. Daarnaast kunt u met specifieke hulpvragen bij onze gastheer of gastvrouw terecht, die uw vragen zo nodig doorspeelt aan een beroepskracht. 

Zin in een spelletje, soos of een muziek optreden? De UVV-Grou zal af en toe activiteiten organiseren tijdens een ‘Kofje mei in praatsje’ ochtend of middag. 

Kofje mei in praatsje!

Iedere woensdagochtend van 09:00 – 13.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 – 1700.

Voor alle 55+ Grousters