Skip to content

Berichten door Bonne Bruinsma

Nationale Ouderendag 2019

Vrijdag 4 oktober vierden UVV, Dorpenteam, PKN, Seniorenbond en Pleatslik Belang de Nationale Ouderendag. Locatie was MFC Friesma State in Grou. Er was een informatiemarkt van Grouster organisaties en wie dat wilde kon een wens in een wensboom hangen. Het werd een gezellige middag met een hapje en een drankje met muzikale omlijsting van zanger Krijn en de trekharmonicaclub Oostergoo. Martijn van Wallinga van GGZ Friesland zette met studenten van de CIOS de aanwezigen in beweging. Alle bezoekers kregen bij vertrek een attentie van Handwerkcafé Grou.

50 jaar vrijwilliger bij UVV Grou

Vandaag 20 augustus 2019 nam Sippie Castelein afscheid als vrijwilliger bij de UVV Grou.

Geheel in haar stijl van ‘doch mar gewoan en gjin drokte’ wilde ze alleen een informeel afscheid. Ook geen bloemen of cadeaus. Het geld hiervoor wilde ze schenken aan de actie voor een rolstoelbus voor Suze. (Zie facebookpagina ‘This is Suze’, https://www.facebook.com/SuzeLise/)

Natuurlijk werd er wel stilgestaan bij het bijzondere afscheid. 50 jaar is niet niks.

Sippie heeft veel verschillende taken gedaan binnen Friesmahiem, zoals boeken ruilen bij de bibliotheek, gastvrouw bij activiteiten, vervoer naar het ziekenhuis enz., enz. De laatste jaren was Sippie actief bij Friesma State bij de activiteiten zoals ‘bewegen op muziek’, zingen en bingo.

Er was samen met de vrijwilligers van de activiteiten, activiteitenbegeleidster Anja Westra van Friesma State en het bestuur van het UVV een gezellige koffieochtend. Als verrassing voor Sippie kwam Suze met haar moeder, zusje en beppe langs. Sippie kon nu het mooie bedrag van € 225, – (geschonken door Friesma State, vrijwilligers van de activiteiten en het bestuur UVV) direct overhandigen aan Suze en familie. Zij waren hier erg blij mee.

Als dank had Suze samen met haar beppe een mooi wandbord voor Sippie gemaakt.

Suze met de cheque en wandbord

 

 

Afscheid leidster ouderengymnastiek UVV Grou

Op 22 mei was de laatste les van het seizoen van ouderengymnastiek ‘Nut en Nocht’ en ook de laatste les van onze leidster Iteke de Groot. Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft zij ruim 16 jaar les gegeven. Leden en oud leden kwamen deze morgen om de laatste les bij te wonen en/of om afscheid te nemen.

De laatste les van het seizoen was traditiegetrouw een spelcircuit met onder andere sjoelen, kegelen, visjes vangen en gezegdes opschrijven. Lijf en brein werden op een ontspannen manier getraind. En voor de fanatici werden de scores bijgehouden en na afloop genoemd. Na de les was er een gezellig samenzijn met koffie en oranjekoek en was het zover dat er afscheid werd genomen van Iteke.

De gymlessen zullen met een nieuwe leidster weer starten op woensdag 11 september a.s.
Er kunnen nog nieuwe leden bij en u bent dan ook van harte welkom om een keer een kijkje te nemen of een proefles te volgen. Deelnemers voeren de oefeningen naar eigen kunnen uit, waardoor de lessen geschikt zijn voor iedereen.

De lessen zijn op woensdagmorgen van 9.45 - 10.45 uur in Sporthal De Twine.
De kosten zijn € 2,25 per les. De eerste les is gratis en vrijblijvend. Er is een mogelijkheid dat u van huis wordt gehaald en na de les weer thuis wordt gebracht. Per ochtend wordt dan € 1,00 aan de chauffeur betaald.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wiepkje de Groot, telefoonnummer 0566 – 601515.

Jaarvergadering UVV Grou 2019

Woensdag 17 april waren zo’n 27 vrijwilligers aanwezig bij de jaarvergadering.

Voorzitter Eke Schouwstra heet alle aanwezigen van harte welkom.

Eke Schouwstra zit haar laatste vergadering voor

Na de gebruikelijke zakelijke mededelingen, wordt er afscheid genomen van een paar bestuursleden en een coördinator.

Wim Eikenaar neemt afscheid als coördinator van het project Vriendschappelijk Huisbezoek. Hij ontvangt van Eke een boekenbon voor zijn inzet. Wim blijft nog als vrijwilliger aan UVV verbonden. We zijn erg blij dat Hanne Sikkema hem wil opvolgen.

Van het bestuur zijn Eke Schouwstra, Grytsje van den Bosch en Minke Smeding aftredend. Minke is herkiesbaar. Voor Eke is een nieuwe voorzitter gevonden. Dit is Jeltsje de Boer. Als bestuur zijn we hier erg blij mee. Voor Grytsje zijn we nog op zoek naar een vervanger.
Jeltsje stelt zich voor aan de aanwezigen. De vergadering gaat akkoord met de (her)benoeming van Minke en Jeltsje.

Dit jaar is er een jubilaris die al 30 jaar actief is binnen UVV. Djoke Oostenburg was al actief in Nij Friesmahiem en nu is ze nog steeds vrijwilliger op een huiskamer in Friesma State. Zij wordt bedankt en krijgt een mooi boeket van Eke.

Djoke Oostenburg 30 jaar actief als vrijwilligster

Na de pauze vertelt de gymlerares Iteke de Groot aan de hand van dia’s over haar loopbaan en in het bijzonder over haar periode in Grou. Helaas stopt zij na dit seizoen, hier wordt in de laatste les in mei aandacht aan geschonken.

Gymjuf Iteke de Groot

Hierna werd de vergadering vrolijk afgesloten door een optreden van het UVV koor HjerstMeldij onder leiding van Mea Stelma en met begeleiding van Fokje Mendel op accordeon.  


Scroll To Top