Help je ons mee om te winnen?
Stem dan op ons project ‘Grou Foarút’ voor 24 november via anwb.nl/stem UVV-Grou maakt kans op € 10.000, – van het ANWB Fonds om het Project Grou Foarút te realiseren in Fryslân. De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft
€ 10.000,- per provincie aan het meest inspirerende maatschappelijke project. De stemperiode loopt van 26 oktober tot 24 november.

Mogen wij op jouw stem rekenen?

Met het aanschaffen van een E mobiel kunnen inwoners met een beperkte mobiliteit toch in de eigen woonplaats hun dagelijkse boodschappen blijven doen, naar de kapper gaan of een pedicure bezoeken. Ook wordt het vervoer ingezet voor bezoekjes in Grou, vervoer naar een kerkdienst, bezoek aan de Doarpskeamer, naar het koor of de gymnastiek. Kortom, overal waar behoefte ligt. Naast het praktische verlagen we de drempel om actief te blijven.

Een initiatief van de samenwerkende ouderenorganisaties in Grou: UVV-Grou, Pleatslik Belang Grou, Amaryllis dorpenteam zuid, Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum, Friesma State/Noorderbreedte en de Seniorenbond.

Op de stemsite anwb.nl/stem staan 70 maatschappelijke projecten waarop gestemd kan worden, waaronder ons project. Uit de stemronde komt per provincie een top 3 van meest populaire projecten. Vervolgens kiest de Adviescommissie van het ANWB Fonds uit die top 3 de winnaar per provincie. Begin 2021 worden de cheques uitgereikt aan de 12 winnaars.

Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op deze manier maatschappelijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd ondersteunt. Het ANWB Fonds helpt met deze bijdrage projecten een start te maken.

Op 21 febrewaris ha we Sint Piter fierd yn Hotel Oostergoo mei 55+ Grousters. 100 besikers koene genietsje fan it koar ‘Hjerstmeldij’ en we hiene de primeur fan historyske filmbylden fan it Sint Piter feest fan 1948-1985. De film is makke troch it Fries Film Archief, ta eare fan it 75 jierrich jubileum fan de UVV Grou. Âld Grouster Syds Wiersma presentearre de film en brocht ek in oade oan Swarte Pyt mei in gedicht. De film is te sjen fia dizze link: https://www.youtube.com/watch?v=FagFuaN1fWc 

In besyk fan Sint Piter en swarte Pyt makke de middei kompleet. Mei de kwis (frysk) flachje-op-en-flachje-del waard de Sint Piter kennis toetst. Nei in hapke en in drankje, mei pryskes fan de ferlotting en wat lekkers gong eltsenien bliid en blier op hûs oan.

Foto’s: Jacob van Huizen

 

Op donderdag 19 december heeft UVV in samenwerking met verschillende organisaties uit Grou een kerstmiddag in de Sint Piter georganiseerd.

Mede door het mooie weer kwamen er ongeveer 70 personen op de middag af.Met elkaar zingen en elkaar ontmoeten was de opzet van deze middag. Ze werden getrakteerd op optredens van het UVV koor Hjerstmeldij, een verhaal van Sybren Boonstra, gedichten van Trees Mulder en Jeltsje de Boer.

Anouk, 11 jaar en de jongste vrijwilliger van Friesma State, zong samen met haar vriendin Fenna een mooi kerstliedje.

Eelke Pander begeleidde het koor en het zingen op de piano en het orgel.

In de pauze was er een traktatie en na afloop was er voor degene die wilden warme chocomel. Ook kregen de aanwezigen een leuke attentie mee naar huis.
Al met al een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar.

UVV Grou organiseert samen met Pleatslik Belang Grou, Grouster Senioren Bond, PKN en Dorpenteam een gezellige Kerstmiddag voor 55+ Grousters.
In de bijlage de uitnodiging voor de Kerstmiddag op 19 december in de Sint Piter kerk, van 14.30-16.00 uur.
Bent u zelf 55+, dan bent u van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Neem gerust iemand mee.
Weet u iemand die dit leuk vindt, nodig deze dan ook van harte uit.
We zien u graag op donderdag 19 december.
Namens het bestuur UVV Grou.

Op de Nationale Vrijwilligersdag werden de vrijwilligers van UVV Grou een etentje aangeboden in Oer't Hout.

Hieronder enkele foto's. Klik op de foto voor een grotere weergave.

Vrijdag 4 oktober vierden UVV, Dorpenteam, PKN, Seniorenbond en Pleatslik Belang de Nationale Ouderendag. Locatie was MFC Friesma State in Grou. Er was een informatiemarkt van Grouster organisaties en wie dat wilde kon een wens in een wensboom hangen. Het werd een gezellige middag met een hapje en een drankje met muzikale omlijsting van zanger Krijn en de trekharmonicaclub Oostergoo. Martijn van Wallinga van GGZ Friesland zette met studenten van de CIOS de aanwezigen in beweging. Alle bezoekers kregen bij vertrek een attentie van Handwerkcafé Grou.

Vandaag 20 augustus 2019 nam Sippie Castelein afscheid als vrijwilliger bij de UVV Grou.

Geheel in haar stijl van ‘doch mar gewoan en gjin drokte’ wilde ze alleen een informeel afscheid. Ook geen bloemen of cadeaus. Het geld hiervoor wilde ze schenken aan de actie voor een rolstoelbus voor Suze. (Zie facebookpagina ‘This is Suze’, https://www.facebook.com/SuzeLise/)

Natuurlijk werd er wel stilgestaan bij het bijzondere afscheid. 50 jaar is niet niks.

Sippie heeft veel verschillende taken gedaan binnen Friesmahiem, zoals boeken ruilen bij de bibliotheek, gastvrouw bij activiteiten, vervoer naar het ziekenhuis enz., enz. De laatste jaren was Sippie actief bij Friesma State bij de activiteiten zoals ‘bewegen op muziek’, zingen en bingo.

Er was samen met de vrijwilligers van de activiteiten, activiteitenbegeleidster Anja Westra van Friesma State en het bestuur van het UVV een gezellige koffieochtend. Als verrassing voor Sippie kwam Suze met haar moeder, zusje en beppe langs. Sippie kon nu het mooie bedrag van € 225, – (geschonken door Friesma State, vrijwilligers van de activiteiten en het bestuur UVV) direct overhandigen aan Suze en familie. Zij waren hier erg blij mee.

Als dank had Suze samen met haar beppe een mooi wandbord voor Sippie gemaakt.

Suze met de cheque en wandbord

 

 

Op 22 mei was de laatste les van het seizoen van ouderengymnastiek ‘Nut en Nocht’ en ook de laatste les van onze leidster Iteke de Groot. Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft zij ruim 16 jaar les gegeven. Leden en oud leden kwamen deze morgen om de laatste les bij te wonen en/of om afscheid te nemen.

De laatste les van het seizoen was traditiegetrouw een spelcircuit met onder andere sjoelen, kegelen, visjes vangen en gezegdes opschrijven. Lijf en brein werden op een ontspannen manier getraind. En voor de fanatici werden de scores bijgehouden en na afloop genoemd. Na de les was er een gezellig samenzijn met koffie en oranjekoek en was het zover dat er afscheid werd genomen van Iteke.

De gymlessen zullen met een nieuwe leidster weer starten op woensdag 11 september a.s.
Er kunnen nog nieuwe leden bij en u bent dan ook van harte welkom om een keer een kijkje te nemen of een proefles te volgen. Deelnemers voeren de oefeningen naar eigen kunnen uit, waardoor de lessen geschikt zijn voor iedereen.

De lessen zijn op woensdagmorgen van 9.45 - 10.45 uur in Sporthal De Twine.
De kosten zijn € 2,25 per les. De eerste les is gratis en vrijblijvend. Er is een mogelijkheid dat u van huis wordt gehaald en na de les weer thuis wordt gebracht. Per ochtend wordt dan € 1,00 aan de chauffeur betaald.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wiepkje de Groot, telefoonnummer 0566 – 601515.

Woensdag 17 april waren zo’n 27 vrijwilligers aanwezig bij de jaarvergadering.

Voorzitter Eke Schouwstra heet alle aanwezigen van harte welkom.

Eke Schouwstra zit haar laatste vergadering voor

Na de gebruikelijke zakelijke mededelingen, wordt er afscheid genomen van een paar bestuursleden en een coördinator.

Wim Eikenaar neemt afscheid als coördinator van het project Vriendschappelijk Huisbezoek. Hij ontvangt van Eke een boekenbon voor zijn inzet. Wim blijft nog als vrijwilliger aan UVV verbonden. We zijn erg blij dat Hanne Sikkema hem wil opvolgen.

Van het bestuur zijn Eke Schouwstra, Grytsje van den Bosch en Minke Smeding aftredend. Minke is herkiesbaar. Voor Eke is een nieuwe voorzitter gevonden. Dit is Jeltsje de Boer. Als bestuur zijn we hier erg blij mee. Voor Grytsje zijn we nog op zoek naar een vervanger.
Jeltsje stelt zich voor aan de aanwezigen. De vergadering gaat akkoord met de (her)benoeming van Minke en Jeltsje.

Dit jaar is er een jubilaris die al 30 jaar actief is binnen UVV. Djoke Oostenburg was al actief in Nij Friesmahiem en nu is ze nog steeds vrijwilliger op een huiskamer in Friesma State. Zij wordt bedankt en krijgt een mooi boeket van Eke.

Djoke Oostenburg 30 jaar actief als vrijwilligster

Na de pauze vertelt de gymlerares Iteke de Groot aan de hand van dia’s over haar loopbaan en in het bijzonder over haar periode in Grou. Helaas stopt zij na dit seizoen, hier wordt in de laatste les in mei aandacht aan geschonken.

Gymjuf Iteke de Groot

Hierna werd de vergadering vrolijk afgesloten door een optreden van het UVV koor HjerstMeldij onder leiding van Mea Stelma en met begeleiding van Fokje Mendel op accordeon.