Doarpskeamer

Met de ouderenorganisaties Grou (OOG) zijn we in gesprek met Friesma State om een sociale inloop op te zetten. Voor de dekking van de kosten zijn er aanvragen ingediend bij fondsen. Er is al een financiële bijdrage gereserveerd van de PKN Grou, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim en de UVV. Start in 2021.

Emobiel 

Jammer genoeg hebben we niet de ANWB bijdrage gekregen voor onze Emobiel. Maar we gaan onverminderd door met het werven van fondsen voor de aanschaf van een elektrische auto om Grousters met een beperkte mobiliteit te vervoeren voor hun dagelijkse boodschappen en acitviteiten.

Pleatslik Belang, de UVV, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim, PKN Grou en Stichting Groen Grou hebben al een bedrag toegezegd.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de volgende taken: Coördinatie, planning, vervoer (chauffeurs), PR, zaken rondom de auto. ‘Mei elkoar, foar elkoar’ is het motto. Start 2021.

75-jarig jubileum in 2020

We hadden ons jubileumjaar wel wat anders voorgesteld met leuke activiteiten. Een bootreis met alle vrijwilligers stond op de planning, maar moest helaas worden geannuleerd. We hopen deze alsnog in 2021 te houden.

Nieuwe duofiets

Nieuwe duofiets met Bauke Smits

Nieuwe duofiets met Bauke Smits

Voor ons jubileum hebben we een nieuwe duofiets geschonken aan alle inwoners van Grou. De duofiets staat in Friesma State en kan gebruikt worden door iedereen in Grou. Wilt u graag een keer fietsen, maar kunt u dit niet zelf, dan kunt u gebruik maken van deze fiets. Dit kan met een vrijwilliger of met een naaste van uzelf. Neemt u gerust contact op met uvv.grou@gmail.com, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.