Jubilarissen Ienskje de Haan en Lutske Pasma

Ienskje de Haan en Lutske Pasma zijn dit jaar 25 jaar vrijwilliger bij UVV Grou. Ienskje kreeg tijdens de jaarvergadering een bloemetje aangeboden van het bestuur.
Lutske was verhinderd bij de jaarvergadering, maar kreeg een bloemetje thuisbezorgd.

Ienskje de Haan ontvangt bloemen van Eke Schouwstra

Lutske Pasma ontvangt bloemen van Tineke Meter

 

Jaarvergadering 2018

Op woensdag 18 april was de jaarvergadering van UVV Grou. De opkomst viel wat tegen, waarschijnlijk door het uitzonderlijk mooie weer.

Het zakelijke gedeelte werd snel doorlopen, er waren geen op- en aanmerkingen.

 

Na een korte pauze kreeg de nieuwe regiomanager Bert Renkema het woord. Hij stelde zich aan de vrijwilligers voor en vertelde over de vorderingen van de verbouw van de voorheen Talant vleugel. Aan de hand van de tekening liet hij zien hoe de huiskamers en kamers van de bewoners gesitueerd zijn. Er komen 2 huiskamers met ieder 7 bewoners. De bewoners van Parkzicht zullen hier eind mei heen verhuizen.

Na deze heldere uitleg sloot de voorzitter de vergadering.