Unie Van Vrijwilligers Grou

Vlag UVV Grou

Welkom op de site van UVV Grou

Missie: ‘De UVV Grou maakt zich sterk voor het welzijn van 55+ Grousters. Wij organiseren activiteiten voor 55+ Grousters, zowel individueel als ook voor groepen waarbij de nadruk ligt op contact en plezier. Onze enthousiaste vrijwilligers zijn actief bij thuiswonenden en bij bewoners van Friesma State. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel.’

UVV Grou medewerkers zijn enthousiaste vrouwen en mannen die graag wat voor een ander betekenen en die met plezier samenwerken met leuke collega's en zo hun leven verrijken met een fijne contactenkring en werk dat voldoening geeft.

Berichtgeving tav het Corona virus:

Alle activiteiten, zoals de Bingo, de gymnastiek en het koor van UVV Grou worden tot nader bericht afgelast.

Het bestuur

Ook vrijwilliger worden?

Zinvol en maatschappelijk bezig

“Mensen bezoeken, blij maken, helpen…

is dat geen mooie besteding van een paar uur vrije tijd?”

Afscheid Tineke

Door Bonne Bruinsma | 8 mei 2021 |

Tige, tige tank foar al it wurk wat’st do dien hast en mear as dat. Dyn enthousiasme foar alles en elkenien is in foarbyld foar ús allegearre. No lekker loslitte en genietsje. Wy sjogge dy graach werom by ien fan ús projekten. Nei 7 jier ynset, werfan 2 jier as ponghâlder en 5 jier foar…

Lees verder

Jubilarissen UVV

Door Bonne Bruinsma | 28 april 2021 |

Van harte gefeliciteerd Anke en Roelie met jullie jubileum. Wij spreken onze waardering uit voor de jarenlange inzet voor de UVV Grou. 50 jaar vrijwilliger, Anke Kuipers 50 jaar geleden begon Anke Kuipers als vrijwilliger bij de kaart-en handwerksoos, als theeschenker, destijds nog in de jeugdherberg. Dit heeft ze vele jaren gedaan. Daarnaast heeft ze…

Lees verder

Doarpskeamer

Door Bonne Bruinsma | 17 maart 2021 |

Met de ouderenorganisaties Grou (OOG) zijn we in gesprek met Friesma State om een sociale inloop op te zetten. Voor de dekking van de kosten zijn er aanvragen ingediend bij fondsen. Er is al een financiële bijdrage gereserveerd van de PKN Grou, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim en de UVV. Start in 2021.

Lees verder

Geschiedenis

Op 9 mei 1945 ging Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers officieel van start.

UVV Nederland

Vacatures

Wilt u ook vrijwilliger worden? Bekijk dan onze vacatures.

Lees verder..

Activiteiten

U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren, zie ons

Wat doen wij?

Duofiets

Friesma State beschikt over twee electrische duofietsen.
Vrijwilligers van UVV Grou gaan regelmatig met bewoners van Friesma State te fietsen..

Duofiets UVV Grou

Bingo!!

De Unie van Vrijwilligers Grou organiseert op de laatste donderdag van de maand voor de ouderen uit Grou een leuke en gezellige bingo in Friesma State. De bingo begint om 14.30. U bent van harte welkom!

Vervoer dagcentrum Friesma State

Vrijwilligers van UVV Grou halen en brengen de cliënten voor het Dagcentrum in Friesma State. Door Friesma State is hiervoor een busje gehuurd, waarmee de cliënten uit Grou en omliggende dorpen ’s morgens worden opgehaald en aan het eind van de middag weer worden thuisgebracht.

UVV Grou vervoer dagcentrum
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden

We zijn er trots op dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden onze beschermvrouwe is.